สถานศึกษาทีลืมรหัสผ่านสามารถขอรหัสได้ที่นี่
สำหรับผู้ที่ไม่มีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 
กรุณาป้อนอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ :

 
 
มี.ค. 2560
อา
พฤ
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 (งบประมาณปี 2557)

 
  1 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 338 ผลงาน
  2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 412 ผลงาน
  3 ภาคกลาง 426 ผลงาน
  4 ภาคใต้ 330 ผลงาน
  5 ภาคเหนือ 380 ผลงาน
    รวม 2,286 ผลงาน
  6 ระดับชาติ 211 ผลงาน
   


 

จำนวนหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  

 

    ประเภทของหุ่นยนต์ จำนวนทีม จำนวนผลงาน
                1  หุ่นยนต์ ABU                                                   116 232  
     2  หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา      51 51

   3  หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 28 28
              4  หุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ 16 16
             รวม 211 327
  

จำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556  (จำแนกตามภาค)

 
   
 ระดับ  จำนวน
  1 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปวช. 36
 

ปวส. 34
  2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปวช. 55
      ปวส. 57
  3 ภาคกลาง ปวช. 40
   
ปวส. 39
  4 ภาคใต้ ปวช. 42
      ปวส. 42
  5 ภาคเหนือ ปวช. 48
      ปวส. 42
  6 ระดับชาติ ปวช. 20
      ปวส. 20
    รวม   435
         

สิ่งประดิษฐ์พัฒนาร่วมกับ (วช.) โครงการ RIN   จำนวน 229 ผลงาน

Application Android จำนวน 75 ผลงาน

จำนวนสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร จำนวน 88 ผลงาน

 
หากท่านสนใจต้องการรายละเอียดของผลงานเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าของผลงานได้โดยตรง โดยคลิกที่ชื่อผลงานเพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อ
 
   
ค้นข้อมูลจาก
powered by bibua software